«Чисте місто» — сучасні комплекси з переробки ТПВ (твердих побутових відходів)

Знайшов такий ось проект від Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

 

КЕРІВНИЙ СКЛАД ПРОЕКТУ

Олексієвець І.Л. – директор ДП «Національний проект «Чисте місто»
Тринчук С.В. – заступник директора ДП «Національний проект «Чисте місто»

Назва проекту

«Чисте місто»– система комплексів з переробки (ТПВ) твердих побутових відходів.

Національний пріоритет згідно з Указом Президента України від 08.09.2010 року № 895

Нова якість життя

Суть проекту

Будівництво нових сучасних комплексів з переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) на найвищому технічному та екологічному рівні.Пілотний проект у 10 містах.

Стратегічні цілі

Перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів. Системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища. Зміна законодавчого регулювання поводження з твердими побутовими відходами.

Економічна доцільність

Окупність проекту у формі державно-приватного партнерства — 6 роківз економічною рентабельністю. Загальне зниження енергоємності та ресурсоємності економіки. Сировинна база для високотехнологічних галузей.

Соціальний ефект

Вирішення критичної проблеми забруднення довкілля — покращення одного з найважливіших параметрів якості життя громадян.

Термін реалізації

4 роки.

Загальний обсяг фінансування

Орієнтовно 5 млрд. грн.

 

Національний проект «Чисте місто» передбачає створення в Україні сучасної галузі поводження з ТБО шляхом будівництва в Україні сучасних високотехнологічних комплексів з переробки твердих побутових відходів в 10 українських містах:

Київ
Харків
Дніпропетровськ
Чернівці
Суми
Вінниця
Тернопіль
Хмельницький
Кіровоград
Полтава
Львівська область
Попереднє ТЕО проекту схвалено Кабінетом Міністрів України 08.08.2012 р.
НАЗВА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
Створення в Україні галузі поводження з відходами (шляхом реалізації проектів з будівництва 10 нових, сучасних комплексів з переробки твердих побутових відходів та впровадження інноваційних технологій поводження з відходами), а також включення території Львівської області як одинадцятого об’єкту для реалізації Нацпроекту «Чисте місто». (постанови КМУ № 1255 та 1256 від 2011 р. )
КОРОТКИЙ ОПИС
10 нових сучасних комплексів з переробки твердих побутових відходів у містах для яких буде залучено інвесторів. Як результат: покращення санітарного та екологічного стану міських поселень, насамперед великих міст, і приведення його до європейських норм та стандартів; значне зменшення об’ємів захоронення побутових і будівельних відходів на полігонах; суттєве зменшення емісії СО2 та забруднення підземних водоносних горизонтів.
КЕРІВНИЙ СКЛАД ПРОЕКТУ

Олексієвець І.Л. –директор ДП «Національний проект «Чисте місто».

Тринчук С.В. – заступник директора ДП «Національний проект «Чисте місто».
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТУ

Сміттєпереробні комплекси, потужністю:

1) 300 тис. тонн ТПВ на рік в містах Києві та Харкові;

2) 250 тис. тон ТПВ на рік в місті Дніпропетровськ;

3) 100 тис. тонн ТПВ на рік в містах Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Сумах, Кіровограді, Полтаві та Вінниці.

Технології переробки ТПВ забезпечать зменшення відходів, що підлягають сортуванню мінімум на 50% від вхідної маси ТПВ:

сортування з вилученням вторинних ресурсів (макулатура, полімери, скло, чорні та кольорові метали) – до 15-20% від маси;

виробництво альтернативного палива (RDF) із сухого залишку відсортованих відходів – 30-35% від маси;

отримання з органічної частини відходів (30%) біогазу та в перспективі використання його для виробництва електричної та теплової енергії;

захоронення решти фракцій на полігоні.

Середня чисельність працюючих від 100 до 200чол., з яких 70% — працівники низької кваліфікації.
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Розробка проектів законодавчих актів (закону «Про тару і упаковку» (основний системний закон), змін до діючих законів (про відходи, про природні монополії, про місцеве самоврядування і т.д.) та змін до діючих постанов (до пост КМУ № 384 від 2011 року).

Затверджено Закон України»Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг» – від 02.10.12 № 5400, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» від 02.10.12 № 5402-VI, Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” від 20.11.12 № 5485-VI.

На виконання доручення Президента України В. Ф. Януковича від 31.10.12 № 1-1/2989, Мінрегіоном України спільно з Держінвестпроектом України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами», яким передбачено внесення змін, зокрема, до Закону України «Про державне-приватне партнерство» в частині включення до сфер застосування державно-приватного партнерства перероблення, утилізацію та захоронення відходів. Зазначений законопроект подано до Кабінету Міністрів України листом Мінрегіону України від 08.02.13 № 12/20-21-384.

Розроблено Порядок конкурсного відбору інвестора для проведення робіт із створення системи комплексів з переробки ТПВ, знаходиться на погодженні у профільнихміністерствахта відомствах.
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
320,1 млн. Євро
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ(З ЯКОГО ПО ЯКИЙ РІК)
2011 — кінець 2015 року
КОМПАНІЯ-РОЗРОБНИК ТЕО

ТОВ «Атлас ВордБілдінгСистемс Україна» (Київ, Чернівці),

ТОВ «Інститут УкркомунНДІпроект» (Суми, Харків), ПАТ «Комфортсервіс» (Тернопіль, Хмельницький) та ТОВ «КТС Груп» (Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця).

За участі ПрАт «Делойт і Туш ЮСК» — партнер проекту Національно проекту, що забезпечує розробку бізнес-плану для кожного з міст.
ВАРТІСТЬ ТЕО
50 млн. грн.
ДАТИ ПОЧАТКУ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРОБКИ ТЕО

Київ, Харків, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці: 10.11.2011 – 09.04.2012р.

Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця: 21.12.2012 – 22.05.2012р.
РІШЕННЯ УРЯДУ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕО
Затверджено
СТАН ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ УРЯДУ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕО
Затверджено розпорядження КМУ від 08.08.12 № 695-р
ПАРТНЕРИ/ІНВЕСТОРИ(МЕМОРАНДУМИ, LOI)

Представниками Національного проекту «Чисте місто» ведуться переговори з потенційними інвесторами, які зацікавлені у заходженні на український ринок сміттєпереробки, зокрема з компаніями Global Project Capital, Sigma Blazer, BN Umwelt, ETVie Energy, Naprzod (Польща), Transfer Vienna GmbH, A.S.A.(Австрія), VEOLIA (Франція), Remondis (Німеччина), AWMInternational(Англія).

Підписаний меморандум про співпрацю з Global Project Capital, з ТОВ «Престиж ЕТ» (Росія).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НП (ТАКОЖ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН, СТАНУ ПОГОДЖЕННЯ ТАКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ)
Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, ЗУ «Про державно-приватне партнерство», ЗУ «Про відходи», постанови КМУ № 1255 від 2011р., № 1256 від 2011р., № 384 від 2011р.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

Етап Дата початку Дата завершення
Підписано Протоколи про наміри між Держінвестпроектом та міськими радами міст учасників проекту 25.07.2011 29.07.2011
Конкурсні торги за процедурою відкритих торгів, для закупівлі інженерних послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування системи комплексів з переробки ТПВ (Київ, Харків, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці) 30.09.2011
Укладання з переможцями торгів договорів на закупівлю інженерних послуг (Київ, Харків, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці) 10.11.2011 23.03.2012
Конкурсні торги за процедурою відкритих торгів, для закупівлі інженерних послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування системи комплексів з переробки ТПВ (Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця) 05.12.2011
Укладання з переможцями торгів договорів на закупівлю інженерних послуг (Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця) 21.12.2011 22.05.2012
Затвердження ТЕО шляхом прийняття відповідного розпорядження КМУ (Київ, Харків, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця) 08.08.2012 р.
Розробка конкурсної документації та проведення конкурсу на виготовлення попереднього техніко-економічного обґрунтування будівництва системи комплексів з переробки твердих побутових відходів у Львівській області.Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування будівництва системи комплексів з переробки твердих побутових відходів у Львівській області. 2 місяці від дня надходження державних коштів на проведення попереднього ТЕО. 120 днів з дати підписання договору з переможцем конкурсу.
Затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування будівництва системи комплексів з переробки твердих побутових відходів у Львівській області. 45 днів з дати завершеня робіт з підготови ТЕО
Розробка конкурсної документації інвестиційних конкурсів на залучення інвесторів для будівництва сміттєпереробних комплексів, проведення інвестиційних конкурсів на залучення інвесторів для будівництва сміттєпереробних комплексів, підписання контрактів з інвесторами в у Львівській області. ІІІ квартал
2013 р.
IVквартал
2013 р.
Розробка конкурсної документації інвестиційних конкурсів на залучення інвесторів для будівництва сміттєпереробних комплексів в містах: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Суми, Полтава, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Кіровоград. Січень
2013 р.
Лютий
2013 р.
Проведення інвестиційних конкурсів на залучення інвесторів для будівництва сміттєпереробних комплексів (Київ, Харків, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Полтава, Кіровоград, Дніпропетровськ, Вінниця). Підписання контракту з інвестором. Лютий 2013р. Квітень 2013р.

 

ЗАПЛАНОВАНІ ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ (ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРИБЛИЗНОЇ ДАТИ)

Проведена Презентація ТЕО по містах учасниках проекту та на інвестиційному форумі та Міжнародному форумі в Києві.

Відбулася презентація проекту в м. Хмельницькому 22.11.2012 р.,

м. Полтава – 26.11.2012 р.

м. Харків – 06.12.2012 р.

1 грудня 2012 року у м. Вашингтон, США було представлено національний проект «Чисте місто»

Відбувся круглий стіл 26.12.2012 р. у м. Київ, тема обговорення – «необхідні зміни до чинного законодавства України у сфері поводження з відходами»

ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Реалізація проекту у формі ДПП:

Реалізація проекту у формі інвестпроекту через укладання інвестиційного договору

НЕОБХІДНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Питання для вирішення наступних проблем: Реалізація проекту у формі ДПП:

1.До початку реалізації проекту місто повинно мати у своєму користуванні або власності земельну ділянку для розміщення комплексу, яка буде внеском у ДПП. Цей процес займає від 6 до 18 місяців.

2.Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

від 27 лютого 2012 р. №255 «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства». Встановлює форму ТЕО, яка не відповідає розробленому ТЕО проекту, оскільки прийнята після проведення конкурсу, а також методику проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Наказ потрібно скасувати, оскільки він унеможливлює процедуру реалізації проекту на основі державно-приватного партнерства, що передбачено розпорядженням КМУ №695-р від 08.08.2012р.

3.Закон України «Про державно-приватне партнерство» не регулює напряму участь Держінвестпроекту в ініціації конкурсу про державно-приватне партнерство, а тільки опосередковано через КМУ та тільки на об’єкти державної власності. Ст.7 цього закону не роз’яснює правовий статус новоствореного об’єкта. Внести зміни в цей закон з означеної проблематики.

4.Необхідно внести зміни в закони «Про ліцензування», «Про природні монополії», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги» тощо. Необхідна системна зміна законодавства для створення галузі поводження з відходами, яка була б приваблива інвесторам.

 

Реалізація проекту у формі інцест-проекту через укладання інвестиційного договору:

1.Прийняття політичного рішення про проведення інвестиційного конкурсу з вибору приватного інвестора Держінвестпроекту, відповідно до Постанов КМУ №1255 та №1256 від 08.12.2010 р.

2.Залучення юридичного департаменту та інших структурних підрозділів Держінвестпроекту до підготовки наказу про проведення інцест-конкурсу та конкурсної документації і самого конкурсу.

3.Підготовка та проведення піар компанії по організації та проведенню інцест-конкурсу в містах-учасниках проекту та Києві.

4.Проведення роз’яснювальної роботи з мерами міст про необхідність підготовки та підписання довгострокових трьохсторонніх договорів на реалізацію проекту і гарантоване відведення земельних ділянок, забезпечення відходами та встановлення економічно обґрунтованих тарифів для створюваних сміттєпереробних комплексів.

5.Сприяння у прийнятті законопроектів №11402 та №11405, які направлені на введення обов’язкового збору з виробників та імпортерів пакувальних матеріалів та його розподілу серед сміттєпереробних підприємств-учасників проекту.

6.Вирішення питання розподілу коштів, отриманих від обов’язкового збору з виробників та імпортерів пакувальних матеріалів серед сміттєпереробних підприємств-учасників проекту через Держінвестпроект.

Олексієвець І.Л. – директор ДП «Національний проект «Чисте місто»т. 050 711 99 40
01601, м. Київ, вул. В. Житомирська, 11
Тел.: +38 (044) 254-40-15
E-mail: info@ukrproject.gov.ua
Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

ссылки пртнеров